HydroBlock

HydroBlock er et unikt produkt på basis af et vandfortyndbart siloxanbindemiddel til pleje og vedligeholdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton. Kan endvidere anvendes til pleje af facader i beton, kalksandsten mv.

HydroBlock er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi d.v.s. ultrafine partikler, der måles i milliontedele af en millimeter og som derfor kan trænge dybt ned i overfladen på materialer som beton og cement. Den kemiske sammensætning på basis af siloxaner med frie reaktive grupper gør, at produktet aktivt kan forbinde sig til beton og cement - og dermed forbedre egenskaberne på en lang række punkter:

• Kan anvendes på såvel nye som gamle materialer 
• Trænger dybt ned i overfladen binder sig aktivt og giver nyt liv
• Frisker overfladen op
• Har vandperle effekt og hindrer effektivt fugt og vandindtrængning
• Vanskeliggør begroning og misfarvning af mos, alger og sorte skimmelsvampe, da der ikke er det nødvendige vand til stede
• Reducerer muligheden for at olier, smuds og madrester kan hæfte på overfladen
• Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges og nedbrydes
• Tåler rengøring og afvaskning
• Forhindrer saltudblomstring
• Bevarer ovenstående egenskaber i min. 10 år
• Diffusionsåben